Za vreme jugoslovensko-egipatskih razgovora u Beloj vili