Pozdravljanje sa kraljem Pavlom i kraljicom Frederikom, smotra po?asne ?ete i odlazak u rezidenciju na Krfu