Prijem delegacije CK Poljske ujedinjene radni?ke partije, sa sekretarom CK Franti?ekom Mazurom na ?elu