Pozdravni govor dr. Sukarna narodima Jugoslavije, po dolasku na zemunski aerodrom