Prolazak ulicama Beograda sa predsednikom Sukarnom i dolazak u dvor na Dedinju