Potpisivanje zajedni?ke izjave o jugoslovensko-indone?anskim razgovorima i konferencija za ?tampu