Odlazak predsednika Tita sa suprugom, N.S.Hru??ovom, A.Rankovi?em i ?. Pucarom u SSSR