Boravak predsednika Tita na Jalti: za vreme ru?ka, sa ulovljenim jelenima