Prijem parlamentarne delegacije Bugarske, sa prvim sekretarom CK KP Bugarske i ?lanom Prezidijuma Narodnog sobranja Todorom ?ivkovom na ?elu