Sa ?lanovima delegacije Saveza sindikata Poljske: grupno fotografisanje