Sa članovima delegacije Saveza sindikata Poljske: grupno fotografisanje