Sa članovima delegacije Saveza sindikata Mađarske: grupno fotografisanje