Sa članovima delegacije Opšteg saveta sindikata Japana: grupno fotografisanje