Prijem delegacije Kineske narodnooslobodila?ke armije, koju je predvodio general-pukovnik Ten Huan; u razgovoru i razgledanje poklona