Prijem članova delegacije CK Partije mađarskih trudbenika sa Erneo Gereom na čelu: zvanični razgovori i ručak u Belom dvoru