Prijem ?lanova delegacije CK Partije ma?arskih trudbenika sa Erneo Gereom na ?elu: zvani?ni razgovori i ru?ak u Belom dvoru