Na glasa?kom mestu u osnovnoj ?koli 29, prilikom izbora ?lana NO VII reona Beograda