Pozdrav sa Georgi De?om, u razgovoru i na intimnom ru?ku