Dolazak u Belu vilu sa ?lanovima rumunske delegacije, potpisivanje zajedni?ke deklaracije i davanje izjave novinarima