Prijem delegacije Komsomol-a, na ?elu sa Vladimirom Jefimovi?em Semi?asnim