Dolazak u Istarsko pozori?te, u razgovoru sa burmanskim ministrom nauke i kulture U Htun Tinom i na priredbi "Igre i pesme naroda Burme"