Dolazak u Istarsko pozorište, u razgovoru sa burmanskim ministrom nauke i kulture U Htun Tinom i na priredbi "Igre i pesme naroda Burme"