Sa članovima burmanskog ansambla u hotelu "Neptun"