Sa ?lanovima burmanskog ansambla u hotelu "Neptun"