Sa novim bugarskim ambasadorom Mi?om Nikolovom, prilikom predaje akreditiva