Prijem delegacije Drugog kongresa vazduhoplovnog saveza Jugoslavije