S predstavnicima naroda i partije prilikom dolaska u Prištinu