S predstavnicima naroda i partije prilikom dolaska u Pri?tinu