Prijem ?lanova ameri?kog Komiteta gra?ana, s predsednikom Bend?aminom Ferlesom na ?elu