Večera u dvorcu u Čelarevu sa članovima diplomatskog kora: lovačko krštenje