Prijem akreditiva od novog poslanika Kambod?e Vara Kamela