Razgledanje pirin?anog polja, kanala za navodnjavanje i planta?nog vinograda zadruge u selu Bogdance, kod ?ev?elije