Prijem predstavnika Glavnog saveza zanatskih zadruga i modelarnice za preradu ko?e NR Srbije