U Narodnom pozori?tu za vreme izvo?enja opere "Don Kihot", u ?ast XI zasedanja Svetske konferencije za energiju