Sa premijerom Erlanderom na konferenciji za ?tampu