Razgledanje novog prekookenskog motornog broda "Pula" kod Briona