Sa ?efovima jugoslovenskih diplomatskih misija posle savetovanja