Proslava 15. godi?njice Bitke na Sutjesci: odlazak sa predsednikom Naserom u Fo?u, u poseti Op?tinskom narodnom odboru i novoj bolnici "Proleterskih brigada", na terasi hotela "Zelengora"