Proslava 15. godišnjice Bitke na Sutjesci: sa predstavnicima britanske vojne misije Vilijemom Dikinom i Vilijemom Džonsom