Proslava 15. godi?njice Bitke na Sutjesci: sa predstavnicima svetske federacije biv?ih boraca koje je predvodio generalni sekretar Kurtis Kampenj