Proslava 15. godi?njice Bitke na Sutjesci: sa predstavnicima ameri?ke vojne misije Hantingtonom i Lindsejem