Proslava 15. godi?njice Bitke na Sutjesci: odlazak sa zbora i sa borcima prate?eg bataljona Vrhovnog ?taba