Plovidba Jadranom sa predsednikom Naserom i njegovom suprugom: do?ek u pristani?tu u Splitu