Plovidba Jadranom sa predsednikom Naserom i njegovom suprugom: u vili "Dalmacija" na ru?ku