Prijem delegacije britanskih laburista: predsednika izvršnog odbora Sema Votsona, generalnog sekretara Morgana Filipsa i člana izvršnog odbora Ernšoa, u pratnji Vladimira Dedijera