Prijem akreditiva od ambasadora Kambod?e Var Kamela