Prijem senatora Pepera i Brustera i kongresmena, Kulija i Poga, u pratnji D?ord?a Alena i Vladimira Popovi?a