Obilazak omladinskih brigada na trasi auto-puta kroz Sloveniju: u glavnom ?tabu omladinskih brigada u Oto?cu