Prijem Hidesabure Kuru?ime, predstavnika Dru?tva prijatelja Japan-FNRJ u Tokiju