Prijem predsednika norve?ke vlade Einara Gerhardsena: konferencija za ?tampu posle obavljenih razgovora