Poseta premijera Indonezije D?uande Kartavi?aja na Brionima: na konferenciji za ?tampu