Prijem Bidan ?andra Roja, predsednika vlade Zapadnog Bengala