Sve?ana izjava dr?avnih sekretara i podsekretara u Belom dvoru