Putovanje "Galebom" u posetu zemljama Azije i Afrike: pred ulazom u luku Port Said, u pratnji jedinica flote UAR