Putovanje "Galebom" u posetu zemljama Azije i Afrike: pozdravljanje sa ambasadorom FNRJ u UAR, ?er?om i ?efom Protokola UAR